Skip to content Skip to footer
Jonge ransuil in de boomgaard - 15 juli 2013
Jonge ransuil in de boomgaard – 15 juli 2013

De natuurwaarde van een oude boomgaard is altijd hoog. Het is hier een paradijs voor dieren. Inmiddels hebben we hier al 53 vogelsoorten waargenomen. Met wat geluk zie je spechten en boomkruipers, en vliegen de fazanten voor je voeten op. ’s Nachts hoor je de ransuilen roepen. In de winter bivakkeren hier koperwieken, kramsvogels en houtsnippen. Er zitten vleermuizen, egels, mollen en hazen. Verder komen hier ‘s zomers heel veel vlinders voor, met name Atalanta’s en Koolwitjes. En natuurlijk tref je hier salamanders, padden en kikkers aan. Voor het actuele soortenoverzicht zie Overzicht fauna en flora.

In de boomgaard wordt een maairegime gehanteerd van twee keer per jaar: in de maanden juni en september wordt de boomgaard (beide keren verspreid over een aantal weken) gemaaid met een klepelmaaier. Daarbij blijft het maaisel liggen. De keuze voor de maaitijdstippen is ingegeven door het streven te komen tot een zo hoog mogelijke natuurwaarde. Wel worden gedurende het hele jaar om de paar weken de wandelpaden uitgemaaid. Ook daar blijft het maaisel liggen.

Steenrode heidelibel

Daarnaast wordt op sommige stukken ook heel regelmatige gemaaid tegen de  Reuzenberenklauw, een verwilderde tuinplant die bij aanraking flinke brandwonden kan veroorzaken. Op een aantal plekken hebben we daar veel last van. Door een strak maairegime op die plekken in de afgelopen twee jaar is de overlast al sterk verminderd, maar het bestrijden van de Reuzenbereklauw duurt (volgens de overlevering) zo’n zeven jaar. Pas dan is de wortelstok dusdanig uitgeput dat hij de strijd opgeeft. En dan moet er nog steeds regelmatig gemaaid worden omdat er een grote zaadbank van de berenklauw is, en er dus tot in lengte van jaren steeds weer nieuwe plantjes ontkiemen. Voorwaar een vervelende invasieve soort. (Zie deze link voor een goede handleiding voor het bestrijden van de Reuzenberenklauw.)