Skip to content Skip to footer

Geschiedenis

Fragment Baardmankruik uit ongeveer 1550, gevonden in moestuin

Waarschijnlijk is de lokatie van de Buitenplaats al honderden jaren bewoond. Daarop wijst niet alleen de licht verhoogde ’terp’  waarop de woning staat, maar ook de talloze scherven die in tuin en boomgaard gevonden worden. Soms zitten daar aardige vondsten bij, zoals bijvoorbeeld een stukje van een Baardmankruik uit ongeveer 1550.

Het afgelopen jaar heeft Piet Broeders uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiedenis van pand en grond. In de pdf Drie eeuwen Oosterleek 21 (van inmiddels 4,9 Mb) vindt u een weergave van de laatste stand van zaken van dit nog steeds voortgaande  ‘work-in-progress’. Op korte termijn zullen de resultaten van dit onderzoek ook op deze site te vinden zijn. Voorlopig verwijzen we nog naar het pdf bestand voor de meest recente versie.

Oosterleek is in ieder geval zo’n duizend jaar oud, en is ontstaan als bewoningskern langs een veenriviertje. De gekronkelde weg in het dorp volgt de oude loop van dat riviertje dat vroeger uitmondde in de Zuiderzee, en anno 2012 nog herkenbaar is als sloot achter de woonhuizen aan de overzijde van de weg.

De toren
De toren van het Oosterleker Kerkje uit 1649

Oosterleek telt op dit moment 104 inwoners. In vroeger tijden was Oosterleek veel groter. Een gedeelte van het oude Oosterleek is in de veertiende eeuw opgeofferd aan het water, en ligt nu in het huidige Markermeer. Oosterleek kende zijn bloeitijd in de zeventiende eeuw, toen het ongeveer 500 inwoners kende. De bevolking bestond van landbouw en visserij, en relatief veel inwoners voeren op de grote vaart (naar de Baltische staten of Indië). Tussen  1429 en 1921 vormde het samen met Wijdenes de “stad” Wijdenes en Oosterleek. Pas in 1921 werd de naam veranderd in Wijdenes. Tegenwoordig maakt Oosterleek deel uit van de gemeente Drechterland.

Oosterleek heeft ook een eigen vlag. Oosterleek is, als voormalig vissersdorp aan de Zuiderzee, ‘groot’ geworden in een voortdurende strijd met het water. De Zuiderzee nam en gaf. Deze eeuwenoude haat-liefde verhouding met het water komt tot uitdrukking in deze vlag.

vlag
De vlag van Oosterleek

 

In de golvende strijd tussen zee (de azuurblauwe vlakken) en het land (de groene vlakken) won soms de één, soms de ander. Nog steeds ligt een gedeelte van Oosterleek in het Markermeer. De zee heeft in het verleden welvaart gebracht (gesymboliseerd door de vissen) maar zaaide ook dood en verderf (gesymboliseerd door een schelp van het schelpenkerkhof). Al met al doet deze vlag recht aan de eeuwenoude geschiedenis van Oosterleek.