Skip to content Skip to footer

Zigeunerin

Herkomst Mogelijk Baltische staten, voor 1900
   Zigeunerin Zigeunerin
Geschiedenis Omstreeks 1895 door de boomkweker Vallen te Swalmen in Nederland ingevoerd.
Beschrijving Zigeunerin is een ras met een veel belovend, mooi uiterlijk dat in een zeer gunstige tijd rijp is, namelijk vlak na de eerste zomerappels als er even een gat in de appelaanvoer valt. In verhouding tot het uiterlijk van de Zigeunerin valt de smaak wat tegen. Toch werd er vaak een goede prijs voor betaald.
Gebruik Moesappel en matig geschikt als handappel.
Plukrijp Half augustus tot half september
Consumptietijd Half augustus tot half september
Afbeeldingen http://www.bongerdgrooteveen.nl/appels/Zigeunerin/Zigeunerin.phphttp://www.arche-noah.at/etomite/assets/downloads/Bibliothek/Obstsortenblaetter/Apfel/Zigeunerin_Foto.pdf