Skip to content Skip to footer

De boomgaard kent nog de verkavelingsstructuur zoals die honderden jaren geleden is aangelegd. Aan dit stukje West-Friesland zijn de ruilverkavelingen van het midden van de twintigste eeuw gelukkig voorbijgegaan. De sloten die hier liggen zijn nog de sloten uit de middeleeuwen.

Oosterleek vormde een relatief hoog gelegen stukje West-Friesland waar al duizend jaar landbouw bedreven wordt.  Inmiddels is de geschiedenis van deze boomgaard vanaf 1800 redelijk bekend: tussen 1800 en 1965 hebben een aantal generaties van de familie Roos hier hun bedrijf uitgeoefend. Van een gemengd boerenbedrijf is dat, zoals op veel plekken in West-Friesland, in de negentiende en begin twintigste eeuw geëvolueerd naar een fruittuin met appels, peren en pruimen. In de jaren  twintig en dertig van de vorige eeuw is ook een aantal kassen geplaatst, waarin druiven, perziken en rode bessen werden geteeld. De verschillende percelen waren gescheiden door sloten, waarover het fruit per bootje naar de weg werd gebracht. In de vorige eeuw lag er ook een rail met lorries aan de oostzijde van het perceel. Verder was er een botenhelling en waren er een aantal bruggen.

De boomgaard

In het begin van de jaren zeventig zijn de meeste hoogstamboomgaarden in Nederland, met subsidie, gekapt. Deze werden toen als ouderwets beschouwd. Hier is echter niet gekapt, omdat boomgaard en huis gekocht waren door Dirk van Sliedregt, een architect, meubelontwerper en verzamelaar van oude fruitrassen. Door hem en zijn familie zijn hier  tussen 1970 en 2010 vele oude fruitrassen aangeplant.

Een druivenkas zoals die in de jaren twintig van de vorige eeuw in de boomgaard stond.

In 2011 zijn het huis en de boomgaard gekocht door Lisan Adolf en Jeroen Broeders die hier sinds april 2012 samen met onze dochter Rosalie wonen. De afgelopen winters zijn we begonnen met het wegwerken van het achterstallig snoeionderhoud. Ook willen we deze zomer door de aanleg van een aantal bruggetjes de boomgaard weer zoveel mogelijk in de oude glorie gaan herstellen.

De boerderij en fruittuin hadden voor 2011 geen naam. De boerderij is door de huidige bewoners gedoopt tot ‘Bos en Lommer“. De fruittuin kreeg daarna de poëtische naam: Buitenplaats Bos en Lommer. De naam ‘Bos en Lommer ‘ is ontleend aan het in 2010 opgeheven Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer, waar wij jarenlang met bijzonder veel plezier hebben gewoond. (Overigens heette dat stadsdeel op zijn beurt weer naar een inmiddels verdwenen boerderij.)